Giỏ hàng

Quy Tắc Danh Dự

QUY TẮC DANH DỰ

  • Cán bộ nhân viên ProNZ luôn có ý thức kỷ luật cao trong công việc, đi làm đủ, đúng giờ và hoàn thành nghiêm túc các chỉ tiêu đề ra.
  • Biết tôn trọng và cư xử, giao tiếp đúng mực, không tư lợi hoặc đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Có lối sống hòa đồng, văn minh, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.
  • Không dối trá, gian lận trong công việc và quan hệ với đồng nghiệp, khách hàng.
  • Không vì cái lợi ngắn hạn, tư lợi cá nhân mà làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, phẩm chất của chính mình hoặc tập thể.
  • Tuyệt đối nói không với sự vô tổ chức, gây rối, phá hoại tài sản của tập thể. Luôn có ý thức bảo vệ, giữ gìn tài sản chung.
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook TOP
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook TOP